Čebelarstvo Bukšek Silvo


Na vsebino strani

Veterinarska opravila

O čebelarstvu

VETERINARSKA OPRAVILA

Organiziranost in dejavnost veterinarske službe
Službe, ki so neposredno povezane s posameznimi dejavnostmi v čebelarstvu, delujejo v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poleg službe za vzrejo in selekcijo kranjske čebele ter službe opazovanja in napovedovanja medenja na podlagi Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/02) delujejo tudi služba za neposredno izvajanje zdravstvenega varstva čebel, raziskovalna dejavnost ter služba za nadzor del v veterinarstvu.

Krovna veterinarska organizacija je VETERINARSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE (VURS), ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V okviru VURS-a deluje Veterinarska inšpekcija, ki je organizirana v organizacijske enote – območne urade in njihove izpostave. Veterinarska inšpekcija je pristojna za nadzor nad izvajanjem zakonov in podzakonskih aktov s področja veterinarstva, varstva živali pred kužnimi boleznimi, prometa z zdravili, mamili in strupi, ki jih uporabljajo v veterinarski medicini, zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora, higiene proizvodnje mleka, veterinarskih ukrepov v živinoreji in ukrepov za varstvo živali pred mučenjem.

Območni uradi VETERINARSKE INŠPEKCIJE:
LJUBLJANA, Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 4204 560
Faks: (01) 4204 560
Izpostave: Domžale, Grosuplje, Kamnik, Litija

CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
Tel.: (03) 4252 072
Faks: (03) 4252 078
Izpostave: Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Velenje, Žalec

DRAVOGRAD, Meža 10, 2370 Dravograd
Tel.: (02) 8720 787
Faks: (02) 8784 369

KOČEVJE, Trg zbora odposlancev 12, 1330 Kočevje
Tel.: (01) 8955 007
Faks: (01) 8954 986

KOPER, Trg Brolo 4, 6000 Koper
Tel.: (05) 6646 361
Faks: (05) 6271 153
Izpostava: Sežana

KRANJ, Kranjska cesta 16, 4202 Polica pri Naklem
Tel.: (04) 2771 300
Faks: (04) 2771 311
Izpostavi: Radovljica, Škofja Loka (obe na sedežu enote v Naklem)

KRŠKO, Cesta krških žrtev 15, 8270 Krško
Tel.: (07) 4903 410
Faks: (07) 4921 500

MARIBOR, Cankarjeva 25, 2000 Maribor
Tel.: (02) 2380 000
Faks: (02) 2380 010
Izpostavi: Lenart, Slovenska Bistrica

MURSKA SOBOTA, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
Tel.: (02) 5214 340
Faks: (02) 5214 350
Izpostave: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer

NOVA GORICA, Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica
Tel.: (05) 3302 270
Faks: (05) 3029 764
Izpostave: Ajdovščina, Idrija, Tolmin

NOVO MESTO, Kočevarjeva 1, 8000 Novo mesto
Tel.: (07) 3934 225
Faks: (07) 3934 240
Izpostava: Črnomelj

POSTOJNA, Kolodvorska 5a, 6230 Postojna
Tel.: (05) 7211 840
Faks: (05) 7211 851

PTUJ, Muzejski trg 2, 2250 Ptuj
Tel.: (02) 7870 280
Faks: (02) 7870 290
Izpostava: Ormož

VETERINARSKA FAKULTETA Univerze v Ljubljani,
Gerbičeva 60, 1115 Ljubljana
(tel.: (01) 4779 100, faks: (01) 2832 243)
opravlja raziskovalno in specialno diagnostično dejavnost. V okviru Veterinarske fakultete deluje NACIONALNI VETERINARSKI INŠTITUT. Ta institucija izvaja naloge, ki jih določa zakon o veterinarstvu, to je zdravljenje čebel, spremljanje epizootiološkega stanja in klinično ugotavljanje bolezni čebel, vodenje seznama čebelarjev in čebeljih družin, priprava programov za preprečevanje in zatiranje čebeljih bolezni, priprava strokovnih podlag za načrtovanje in sprejemanje ukrepov v zdravstvenem varstvu čebel, sodelovanje pri uvajanju novih diagnostičnih metod za ugotavljanje bolezni čebel na terenu, spremljanje zdravstvenega varstva in izvajanje preventive v vzrejališčih in plemeniščih matic in čebeljih družin v prometu (izvajanje karantene in odredbe), organiziranje in vodenje veterinarskega izobraževanja imetnikov živali.

Enote Nacionalnega veterinarskega inštituta in strokovni delavci na področju zdravstvenega varstva čebel:
Enota za diagnostiko kužnih in drugih bolezni živali
Laboratorij za zdravstveno varstvo čebel, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana
Mag. Magdalena Vidmar, dr. vet. med.
Tel.: (01) 4779 144

Enota LJUBLJANA, Gerbičeva 60, 1115 Ljubljana
Borut Preinfalk, dr. vet. med.
Tel.: (01) 4779 371; (041) 650 158

Enota MARIBOR, Šentiljska 109, 2000 Maribor
Mag. Vida Lešnik, dr. vet. med.
Tel.: (02) 2524 128; (041) 645 792

Enota NOVO MESTO, Šmarješka c. 2, 8000 Novo mesto
Anita Vraničar - Novak, dr. vet. med.
Tel.: (07) 3324 488; (041) 649 495

Enota NOVA GORICA, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica
Mag. Ivo Planinc, dr. vet. med.
Tel: (05) 3383 704; (041) 740 805
Suzana Skerbiš, dr. vet. med.
Tel.: (05) 6392 077; (041) 645 763

Enota CELJE, Trnoveljska c. 1, 3000 Celje
Alenka Jurić, dr. vet. med.
Tel.: (03) 5451 031; (041) 900 005

Enota MURSKA SOBOTA, Lendavska c. 27, 9000 Murska Sobota
Lidija Matavž, dr. vet. med.
Tel.: (02) 5348 219; (031) 622 730

Enota KRANJ, Kranjska c. 16, 4202 Naklo
Mag. Mira Jenko - Rogelj, dr. vet. med.
Tel.: (04) 2770 620; (041) 645 769


Vir: http://www.czs.si/

Domov | Moj čebelnjak | O čebelah | O čebelarstvu | Povezave | Kontakt | Načrt strani


Nazaj na vsebino strani | Nazaj na glavni meni